Hakkımızda

Hakkımızda

TİGSAD olarak hedefimiz sektörümüzün, ülkemizde ve dış pazarlarda gelişimine destek olmak, ihtiyaçlarını ve problemlerini tesbit ederek çözüm önerileri ile birlikte yetkili kurum ve kuruluşlara iletmek, değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak sürdürülebilir rekabet gücünün temini için projeler üretmek, verimliliğini ve ürün kalitesinin artırılması, iş gücünün geliştirilmesine yönelik eğitimler vermek, yeniliklerle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek, sektörün tanıtımı için ticari geziler düzenlemek, fuar organize etmek, sosyal sorumluluk anlayışı ile ülke kaynaklarının verimli kullanılması, insanımızın yaşam kalitesinin artırılması noktasında diğer sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile birlikte tüm sektörü kucaklayan çözüm ve destek merkezi olmaktır.

İç giyim sektörünün yeni yayın mecrası TİGSAD VİZYON'un ikinici sayısı çıktı.