ihkib

“İÇ GİYİM MARKALARINA” YÖNELİK UR-GE (KÜME) PROJE DUYURUSU

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda “İç Giyim Markaları’ na yönelik altıncı sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Söz konusu proje ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir.

PROJE KAPSAMI

İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur.

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı/toplu katılım ile teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir. (Örn: Koleksiyon Tasarım ve Planlama, Modelhane Üretim Verimliliğinin Artırılması, Toplam Kalite Yönetimi, Kurumsal Kapasite Geliştirme vb. )

Pazarlama Faaliyetleri:

Hedef Pazarlarda; B2B ikili iş görüşmeleri, fuar ziyaretleri, keşif gezileri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetleri,
Alım heyetleri; potansiyel satınalmacıların yurt içinde küme firmalar ile ikili iş görüşmelerini ve yurt içinde gerçekleştirilecek küme/sektör tanıtım vb. faaliyetleri kapsar.

Not: Proje süresi en fazla 3 yıldır. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından, %25’lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

Bireysel Danışmanlık: Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı’na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70’ini karşılayabilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

İç giyim ve yatak kıyafetleri sektöründe faaliyet gösteren marka olmak (KOBİ’ler önceliklidir),
İstanbul sınırları içerisinde faaliyet göstermek,
İHKİB üyesi olmak,
En az limited şirketi statüsünde olmak,
Ekonomi Bakanlığı Turquality destek kapsamında yer almamak,
İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,
İş birlikteliğine açık olmak ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamak.

Proje giriş bedeli 2500 USD dolar olup, projenin başlangıç faaliyetlerinde katılımcı firma başına düşen katkı payı olarak kullanılacaktır. Proje giriş bedeli aşıldığında, yeni oluşturulacak her faaliyet için belirlenecek katkı payı tutarı ayrıca bildirilecektir.

Projeye başvurmak isteyen firmaların Başvuru Formu’nu doldurarak abprojesubesi@itkib.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri önemle rica edilir.

Başvuru Formu için Lütfen Tıklayınız.

Saygılarımızla,

İHKİB AB Projeler Şubesi
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:6
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler
34196 İstanbul

İletişim:
İHKİB AB Projeler Şubesi
Telefon: 0212 454 02 05
E-Posta: abprojelersubesi@itkib.org.tr